logo

Aanmelding

Aanmelding schooljaar 2021-2022

Na 15 maart 2021 is de termijn van aanmelding voor alle scholen in het voortgezet onderwijs (VO) in Groningen gesloten. We zijn blij met het aantal leerlingen dat is aangemeld voor onze school. Hartelijk dank voor uw vertrouwen in ons. Wanneer uw kind na 15 maart wordt aangemeld komt deze op een wachtlijst.

 

Veel aanmeldingen en loting

Net als u hebben ook veel andere ouders/verzorgers hun kind aangemeld voor onze school. In totaal hebben zo’n 52 kinderen hun eerste keuze laten vallen op de  Simon van Hasseltschool. Het liefst bieden we natuurlijk elke leerling die zich heeft aangemeld een plek. Helaas hebben we voor de VVO groepen niet voldoende plekken beschikbaar.

 

Loten voor de VVO groepen

Vanwege het aantal aanmeldingen en de beschikbare plekken, betekent het dat we verplicht moeten loten voor de VVO groepen.

De loting is uitgevoerd door een onafhankelijke notaris en heeft plaats gevonden op donderdag 25 maart 2021.

Ouders/verzorgers van leerlingen die geplaatst zouden worden in een van de VVO groepen ontvangen 18 maart ‘21 een mail met meer informatie over de loting.

 

Voor de overige groepen wordt er niet geloot.

Voor de BA en jaar 1 wordt niet geloot. Deze groepen zitten wel vol. Voor 1 juni ’21 krijgt u bericht over de plaatsing van uw kind.

 

Altijd plek binnen Openbaar Onderwijs Groningen

Natuurlijk hadden we het liefst alle leerlingen welkom geheten op onze school. Dat lukt helaas niet, maar we doen er alles aan om u en uw kind goed te begeleiden naar een andere fijne plek voor het volgen van voortgezet onderwijs (VO). Samen met alle VO-scholen van Openbaar Onderwijs Groningen zetten we ons hier voor in.  Klik hier op de link voor informatie over loting op scholen binnen Openbaar Onderwijs Groningen: informatie loting.

De uitslag van de loting staat onder aan deze pagina in een pdf.

 

Algemene informatie aanmelding

Als u uw kind bij ons wilt aanmelden, moet u als ouder of verzorger zelf de aanmelding doen. U kunt daar hulp bij vragen op de basisschool van uw kind. Bij de aanmelding hoort ook een ingevuld Onderwijskundig Rapport. Dat krijgt u van de basisschool.

Wilt u eerst kennismaken met de school of meer informatie, dan kan dat natuurlijk ook. U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek met een van onze toelaters mevrouw G.R. Hoogenberg of mevrouw M. van den Berg. De contactgegevens vindt u onder Contact.

 

Digitaal aanmelden kan niet  meer voor het schooljaar 2021- 2022. De onderstaande button kan ergens in november 2021 (precieze datum nog niet bekend) gebruikt worden voor het aanmelden voor schooljaar 2022-2023.

 

Voor het stellen van al uw vragen met betrekking tot het invullen van het digitale formulier of het aanvragen van een papieren aanmeldingsformulier voor uw kind op één van de scholen van Openbaar Onderwijs Groningen kunt u terecht bij de leerlingenadministratie, te bereiken via  de mail, aanmeldingenvo@o2g2.nl  of telefonisch via  050-3210360.

 

 

icoon
digitaal aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Organisaties