logo

Aanmelding

afbeelding

Voor dat u uw kind aanmeldt

Voordat u uw kind bij ons aanmeldt, is het belangrijk dat er contact is geweest tussen de toelater van de Simon van Hasseltschool en de IB-er van de basisschool.  Is er nog geen contact geweest tussen de IB-er van de basisschool en de toelater van de Simon van Hasseltschool, dan is dat de eerste stap in het proces van aanmelding.

Aanmelding schooljaar 2024-2025

Wilt u uw kind aanmelden voor het nieuwe schooljaar 2024-2025? Dan vindt dit voor alle leerlingen van de basisschool plaats in één centrale aanmeldweek. Voor alle scholen in de regio is dit gelijk.De aanmeldweek is van 25 tot en met 31 maart 2024.  Op 25 maart 2024 komt er een knop op deze pagina waarmee u uw kind kunt aanmelden. Deze knop zal u doorsturen naar de aanmeldpagina van openbaar onderwijs Groningen.  Zet alvast een reminder in uw agenda. Meer informatie volgt, houdt u daarvoor onze website in de gaten.

 

Aanmelding schooljaar 2023-2024

Aanmelden voor het huidige schooljaar is niet meer mogelijk. Voor vragen kunt u zich wenden tot mevrouw G. Hoogenberg of mevrouw M. van den Berg (beiden toelaters).

Voor het stellen van al uw vragen met betrekking tot het invullen van de digitale aanmelding kunt u terecht bij de leerlingenadministratie, te bereiken via mailadres aanmeldingenvo@o2g2.nl of telefonisch via 050-3210360. Voor inhoudelijke vragen over toelating en plaatsing kunt u contact opnemen met de school via 050- 32 10 635.

 

Extra informatie aanmelding

Als u uw kind bij ons wilt aanmelden, moet u als ouder of verzorger zelf de aanmelding doen. U kunt daar hulp bij vragen op de basisschool van uw kind. Bij de aanmelding hoort ook een ingevuld Onderwijskundig Rapport. Dat krijgt u van de basisschool.

Uw kind is aangemeld, zodra een volledig ingevulde digitale aanmelding is ontvangen door de centrale leerllingadministratie van Openbaar Onderwijs Groningen. Op uw aanmelding dient duidelijk te worden aangeven of het de schoolkeuze betreft van eerste dan wel tweede voorkeur.

De aanmelding dient uiterlijk binnen te zijn op 31 maart 2024.  De capaciteit voor schooljaar 24-25 is nog niet bekend. In schooljaar 2023-2024 was er plek voor  50 leerlingen voor de onderwijssoorten VMBO BB t.m VMBO TL. We verdelen deze leerlingen over de basisgroep, VVO en jaar 1. Aanmeldingen die binnen komen na 31 maart worden op volgorde van binnenkomst behandeld en staan op een wachtlijst.

Wilt u eerst kennismaken met de school of meer informatie, dan kan dat natuurlijk ook. U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek met een van onze toelaters mevrouw G.R. Hoogenberg of mevrouw M. van den Berg. De contactgegevens vindt u onder Contact. Ook voor vragen over het huidige schooljaar kunt u terecht bij bovengenoemde personen. De school is bereikbaar via 050- 321 06 35.

Digitaal aanmelden kan niet  meer voor het schooljaar 2023- 2024. Heeft u vragen over een aanmelding voor het huidige schooljaar, neem dan contact op met een van onze toelaters (zie telefoonnummer hier boven). Voor het huidige schooljaar geldt dat de school vol is.

 

De onderstaande informatie is ter illustratie over hoe het vorige schooljaar is gegaan. Data en aantallen die hier onder genoemd worden, gelden niet voor de aanmelding voor schooljaar 24/25.

Loting VMBO start (VVO) en VMBO 1 Simon van Hasseltschool schooljaar 2023-2024

Na 15 maart 2023 is de termijn van aanmelding voor alle scholen in het voortgezet onderwijs (VO) in de stad Groningen gesloten. We zijn blij met het aantal leerlingen dat is aangemeld bij de Simon van Hasseltschool. Hartelijk dank voor uw vertrouwen.

Veel aanmeldingen

Net als u hebben ook veel andere ouders/verzorgers hun kind aangemeld voor onze school. In totaal hebben zo’n 62 kinderen hun eerste keuze laten vallen op de Simon van Hasseltschool. Het liefst bieden we natuurlijk elke leerling die zich heeft aangemeld een plek. Helaas hebben we voor de aangemelde leerlingen in VMBO start (VVO) en in VMBO 1 niet voldoende plekken beschikbaar.

Loting VMBO start (VVO) en VMBO 1

Vanwege het aantal aanmeldingen en de beschikbare plekken, moeten we voor de afdelingen VMBO start (VVO) en VMBO 1 verplicht loten. De loting wordt uitgevoerd door een onafhankelijke notaris en vindt plaats op donderdag 23 maart 2023.

Ouders/verzorgers van leerlingen die zijn aangemeld voor de richting VMBO start (VVO) en VMBO 1ontvangen op 17 maart 2023 een e-mail met meer informatie over de loting.

Voor de overige afdelingen wordt er niet geloot.

Uiterlijk 1 mei 2023 ontvangen ouders bericht over de toelating.

Bekijk hier meer informatie over het toelatingsbeleid en de toelatingsprocedure van onze school.

https://www.simonvanhasselt.nl/contentfiles/simonvanhasselt/Document/21/21330.pdf

https://www.simonvanhasselt.nl/contentfiles/simonvanhasselt/Document/21/21331.pdf

 

Uitgeloot, hoe nu verder?

Natuurlijk hadden we het liefst alle leerlingen welkom geheten op onze school. Dat lukt helaas niet, maar we doen er alles aan om u en uw kind goed te begeleiden naar een andere fijne plek voor het volgen van voortgezet onderwijs (VO). Samen met alle VO-scholen van Openbaar Onderwijs Groningen zetten we ons hier voor in.

Vandaag ontvangt u de uitslag van de loting. In de documenten hieronder vindt u de nummers van de uitgelote leerlingen, hieraan gekoppeld meteen de plek op de wachtlijst.

Ook vindt u een document met ingelote leerlingen. Is uw zoon/dochter/pupil ingeloot dan geldt de volgende restrictie, er gaat tijdens de toelatingsdagen gekeken worden of uw zoon/dochter/pupil toelaatbaar is (geschikt voor de Simon van Hasseltschool).

 

icoon
digitaal aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Organisaties
instagram twitter facebook youtube