logo

Geschiedenis van de school

afbeelding
afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding

 

Het begin (jaren 70)

De Simon van Hasseltschool is begonnen in 1971 als afdeling van de Pestalozzischool, een school voor leerlingen met leer-en/of opvoedingsmoeilijkheden. De school had toen nog niet een eigen gebouw en toen een jaar later in 1972 het pand aan de Heesterpoort vrijwkam, besloot de gemeente om de nieuwe school hier in te huisvesten. In die tijd werden er op verschillende plaatsen in Nederland scholen opgericht voor voorgezet onderwijs voor kinderen die moeite hadden met leren (VSO-LOM-school). Bijna altijd koos de gemeente voor een MAVO of MULO waar leerlingen ook een diploma konden halen. In Groningen maakte de gemeente van de nieuwe school een schakelschool. Dat was een principieel besluit, want de gemeente wenste dat het VSO-LOM toegankelijk werd voor alle leerlingen die in het voortgezet onderwijs zaten. Zo kon de gemeente voorkomen dat de nieuwe school slechts toegankelijk zou zijn voor de intelligentere leerlingen. Aan de oorspronkelijke uitgangspunten heeft de school zich door de jaren heen steeds gehouden. De ontwikkeling van een school die als sub-systeem van het reguliere onderwijs functioneert, bleek een goede keuze (ook bijna 50 jaar na dato).

In 1971 begon de school met 36 leerlingen, maar binnen een aantal jaren groeide de school tot 70 to 80 leerlingen. In de begin jaren waren deze leerlingen voornamelijk afkomstig van het primair LOM-onderwijs, maar steeds meer verschoof de instroom richting basisschool en regulier voortgezet onderwijs. Een tendens die zich heeft doorgetrokken tot de jaren '90. De school had toen ook al een streekfunctie.

 

Simon van Hasselt

De school is vernoemd naar een Joodse onderwijzer uit Groningen die in de Tweede Wereldoorlog is omgekomen. Simon van Hasselt werd op 5 november 1900 geboren in Siddeburen. Hij was een vlotte leerling en werd eerst onderwijzer op de school waar hij  leerling was geweest. Hij werkte later in Emmen als onderwijzer en werd nog weer later schoolhoofd op een school in Beneden Haulerwijk. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak werd hij ontslagen en verplicht om in Groningen les te gaan geven. Hij werd schoolhoofd op de school voor Joodse kinderen in Groningen. De school was geen lang leven beschoren,  want na de oprichting van de school in oktober 1941 werd deze anderhalf jaar later al weer gesloten door gebrek aan leerlingen en leerkrachten.  Veel leerlingen en ouders, maar ook leerkrachten werden opgepakt en weggevoerd naar de concentratiekampen. Ook van Hasselt is samen met zijn vrouw en twee kinderen door de Duitsers weggehaald en omgebracht in Auschwitz (1943). In Beneden Haulerwijk (heet nu: Waskemeer) is kort na de oorlog geld in gezameld door ouders en leerlingen voor een gedenkplaat van marmer. Deze plaat is geplaatst  het schoolportaal van de school waar hij schoolhoofd is geweest. In 1953 is er een school naar hem vernoemd: meester van Hasseltschool. De Simon van Hasseltschool in Groningen (sinds 1976) is dus niet de enige school die naar  hem vernoemd is. Tevens is er in Waskermeer een straat naar hem vernoemd.

meer informatie over Simon van Hasselt

In 1976 memoreert de toenmalige wethouder van onderwijs in Groningen, de heer Wallage, aan de de Tweede Wereldoorlog. Hij vraagt zich af hoe er in Nederland een klimaat kon ontstaan waarin een complete bevolkingsgroep kon worden geïsloleerd en  stap voor stap uit het dagelijks leven kon worden verbannen. Hij vraagt zich af hoe Nederland moet worden ingericht om een solidaire en niet-angstige gemeenschap van mensen kan worden. Hij beantwoordt deze vragen niet, maar legt wel de verbinding russen Simon van Hasselt en leerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs. Deze verbinding verduidelijkt hij nogmaals met de vraag hoe wij nu in onze gezinnen en scholen solidariteit proberen te bevorderen? Hij pleit er voor om leerlingen in solidariteit op te voeden en niet in competitie, door ze zelfstandig te laten worden en niet volgzaam. De naam Simon van Hasseltschool verwijst naar een periode waar in solidariteit en verdraagzaamheid ver te zoeken waren. De naam van de school eert Simon van Hasselt en vraagt om solidariteit en verbondenheid als een belangrijke waarden te beschermen.

 

Muurschildering van der Zee

In het gebouw aan de Heesterpoort 1 is in het trappenhuis een muurschildering van Jan van der Zee. Deze voorstelling is gebaseerd op het verhaal van Kees de Jongen (Theo Thijssen). In het midden van deze afbeelding is Kees te zien in een schooluniform met boeken op zijn hoofd. Op de achtergrond zien we de Amsterdamse grachten. Links van hem een meester met zijn schoolklas. De schoolklas is gebaseerd op kinderen die daadwerkelijk op de school hebben gezeten. Linksboven dansen kinderen in een kring. Rechtsboven zien we het gezin van Kees in groot verdriet, want de vader is stervende in de bedstee op de achtergrond. Rechtsonder zien we Kees met zijn vriendinnetje Rosa Overbeek. De boodschap is duidelijk: wie goed leert, gaat een mooie toekomst in de stad tegemoet.

In het nieuwe pand aan de Travertijnstraat is een replica van het oorpsronkelijke werk als eerbetoon aan het oude pand vormgegeven. De betekenis die momenteel aan de muurschildering wordt gegeven is dat als je droomt alles mogelijk is. Dit omdat Kees de Jongen nogal een dromer was. Leerlingen op onze scholen mogen ook dromen over wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen leren. Je kunt altijd verder komen door te geloven dat je  je kunt ontwikkelen. 

meer foto's muurschildering

 

Van VSO-LOM naar LWOO

Eind jaren '90 heeft de school een transformatie ondergaan van een VSO-LOM school naar een school voor leerlingen met LWOO. In die jaren waren er niet allen leerlingen van klas 1 en 2 op school, maar ontstond ook het idee  dat leeringen aan twee jaren soms niet genoeg hadden om een schakeling naar jaar 3 te kunnen halen. Er kwam toen een zogenaamde voorbereidende groep op jaar 1, de VVO. Die structuur maakte dat meer leerlingen een kans hadden om naar jaar 3 op een VMBO school te komen. Ze hadden simpelweg een jaar meer tijd om zich te ontwikkelen. Tijd is altijd een belangrijke factor in het onderwijs., 

 

Van LWOO naar 10-14 

In 2016 werd de overgang gemaakt van LWOO naar 10-14 onderwijs. Tieneronderwijs zoals dat nu gegeven wordt, houdt in dat er leerlingen vanaf 10 jaar op school welkomen zijn. Ze doorlopen dan twee leerjaren voordat ze naar VMBO klas 1 gaan bij ons op school. Dit helpt leerlingen die uit groep 6 komen enorm. Ze hoeven nu niet twee jaren in groep 7 en 8 van de basisschool te worstelen met lesstof waar ze nog niet aan toe zijn. Het is voor deze leerlingen erg prettig dat ze zich op onze school verder kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo en niet voorturend het gevoel hebben dat ze niet mee kunnen komen. Tiener onderwijs is een relatief nieuwe manier van onderwijs organiseren. Er zijn veel intiatieven in Nederland op dit gebied, maar de situatie zoals wij deze hebben met onze leerlingen in toch wel tamelijk uniek.

 

Verhuizing naar Travertijnstraat

In augustus 2017 is de school verhuisd naar een nieuw gebouw aan de Travertijnstraat in de wijk Vinkhuizen. Het oude gebouw is inmiddels gerenoveerd en in gebruik genomen door het WIJ-team.

 

icoon
digitaal aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Organisaties
instagram twitter facebook youtube