logo

Uw kind bij ons

afbeelding
afbeelding afbeelding

Als uw kind de overstap naar het reguliere voortgezet onderwijs nog niet kan maken, is de Simon van Hasselt een prima keuze. Wij zijn een openbare VMBO-schakelschool  voor leerlingen die voorheen een LWOO-beschikking kregen. Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 is het onderwijs in beweging en  zijn wij geen LWOO-school meer.  Vanaf 2017 zijn we een tienerschool voor leerlingen van 10 to 14+ jaar. Leerlingen die moeite hebben om zonder extra hulp een VMBO-diploma te halen kunnen bij ons terecht. Op de Simon van Hasseltschool zoeken we voor elke leerling een passende onderwijsoplossing.

Ons doel is om uw kind zo goed mogelijk door te laten stromen naar een  ‘gewone’ VMBO-school naar keuze. Dat lukt meestal in twee jaar.  Soms duurt het iets langer. We werken de leerachterstanden weg met speciale programma’s en een gespecialiseerd team. Uw kind ontwikkelt zelfvertrouwen en krijgt weer zin in leren en in school.  Er is veel extra aandacht voor taal en rekenen en sociaal-emotioneel welbevinden.

icoon
digitaal aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Organisaties
instagram twitter facebook youtube