logo

10 - 14 onderwijs

afbeelding
afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding

Onderwijs aan leerlingen van 10-14 jaar

Op de Simon van Hasseltschool zijn sinds het schooljaar 2017-2018 ook leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Het gaat om een combinatiegroep van leerlingen uit het speciaal basisonderwijs aangevuld met leerlingen uit het regulier basisonderwijs,  waarvoor een groep 8 (en soms groep 7) niet meer de meest passende plek is. De Simon van Hasseltschool draait mee in een pilot van 10-14 onderwijs en is de enige school waarbij er sprake is van leerlingen met leerproblematiek en lichte gedragsproblematiek.  Kenmerken van onze school zijn: 

- Sterk pedagogisch klimaat
- Gericht op verder ontwikkelen van taal/lezen en rekenen
- (taalwerkplaats en rekenwerkplaats)
- Praktijk gerichte vakken
- Kleine klassen met extra ondersteuning
- Uitstroom basisberoeps, kaderberoeps- en theoretische leerweg
- Streven succesvolle start in 3 VMBO
 

Ons 10 - 14 onderwijs krijgt steeds meer vorm. De leerlijnen Nederlands en Rekenen zijn op elkaar afgestemd. En ook de dinsdagmiddagprojecten en leerlingbesprekingen zijn volledige geïntergreerd.  Meer informatie over 10-14 onderwijs in Nederland is te vinden op deze website: https://1014onderwijs.nl/

icoon
digitaal aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Organisaties