logo

Onderwijsontwikkelingen

afbeelding
afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding

Onderwijs aan leerlingen van 10-14 jaar

Op de Simon van Hasseltschool zijn sinds het schooljaar 2017-2018 ook leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Het gaat om een combinatiegroep van leerlingen uit het speciaal basisonderwijs aangevuld met leerlingen uit het regulier basisonderwijs,  waarvoor een groep 8 (en soms groep 7) niet meer de meest passende plek is. De Simon van Hasseltschool draait mee in een pilot van 10-14 onderwijs en is de enige school waarbij er sprake is van leerlingen met leerproblematiek en lichte gedragsproblematiek.  Kenmerken van onze school zijn: 

- Sterk pedagogisch klimaat
- Gericht op verder ontwikkelen van taal/lezen en rekenen
- (taalwerkplaats en rekenwerkplaats)
- Praktijk gerichte vakken
- Kleine klassen met extra ondersteuning
- Uitstroom basisberoeps, kaderberoeps- en theoretische leerweg
- Streven succesvolle start in 3 VMBO
 

Ons 10 - 14 onderwijs krijgt steeds meer vorm. De leerlijnen Nederlands en Rekenen zijn op elkaar afgestemd. En ook de dinsdagmiddagprojecten en leerlingbesprekingen zijn volledige geïntergreerd.  Meer informatie over 10-14 onderwijs in Nederland is te vinden op deze website: https://1014onderwijs.nl/

 

Restorative Practice

Sinds het najaar van 2021 zijn we als school bezig met het ontwikkelingen van een iets andere aanpak om met elkaar om te gaan. We willen met behulp van restorative practice het schoolkilmaat verder verbeteren. We hebben tot nu toe drie scholingsmomenten gehad met Andy Lloyd uit Leeds. In deze stad in Engeland hebben ze al lange tijd ervaring met deze manier van omgaan met elkaar. Het model dat centraal staat is:

De kern van deze manier van werken is dat je probeert de onderlinge relatie zo goed mogelijk te houden en dat bij een eventueel conflict deze relatie wordt hersteld. Ook is het de bedoeling dat iedereen in de school zeggenschap krijgt over dingen die je aangaan. Je bedenkt met elkaar oplossingen om de school beter te maken.

Op onze school hebben we sinds kort de restorative questions en de check na het gesprek ingevoerd. Het gaat er hierbij om dat je gesprekken volgens een bepaald stramien laat verlopen, waarbij iedere betrokkene gehoord word. Ook maken we gebruik van een zogenaamde 'talking stick' om moeilijke gesprekken vorm tegeven.  

 

 

 

icoon
digitaal aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Organisaties
instagram twitter facebook youtube