logo

Onderwijsontwikkelingen

afbeelding
afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding

Onderwijs aan leerlingen van 10-14 jaar

Op de Simon van Hasseltschool zijn sinds het schooljaar 2017-2018 ook leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Het gaat om een combinatiegroep van leerlingen uit het speciaal basisonderwijs aangevuld met leerlingen uit het regulier basisonderwijs,  waarvoor een groep 8 (en soms groep 7) niet meer de meest passende plek is. De Simon van Hasseltschool draait mee in een pilot van 10-14 onderwijs en is de enige school waarbij er sprake is van leerlingen met leerproblematiek en lichte gedragsproblematiek.  Kenmerken van onze school zijn: 

- Sterk pedagogisch klimaat
- Gericht op verder ontwikkelen van taal/lezen en rekenen
- (taalwerkplaats en rekenwerkplaats)
- Praktijk gerichte vakken
- Kleine klassen met extra ondersteuning
- Uitstroom basisberoeps, kaderberoeps- en theoretische leerweg
- Streven succesvolle start in 3 VMBO
 

Ons 10 - 14 onderwijs krijgt steeds meer vorm. De leerlijnen Nederlands en Rekenen zijn op elkaar afgestemd. En ook de dinsdagmiddagprojecten en leerlingbesprekingen zijn volledige geïntergreerd.  Meer informatie over 10-14 onderwijs in Nederland is te vinden op deze website: https://1014onderwijs.nl/

Door de ontwikkelingen omtrent COVID-19 is de school sinds maart 2019 ook erg bezig met het verzorgen van online-onderwijs. Deze ontwikkeling is uiteraard in een stroomversnelling gekomen door het verplichte thuisonderwijs voor leerlingen in de periode van maart - mei 2020. Er wordt binnen de school gekeken op welke wijze het afstand-onderwijs een onderdeel van het schoolprogramma zou kunnen worden. Ook is natuurlijk nog niet duidelijk op hoe lang het 1,5 meter afstandonderwijs moet worden gecontinueerd. Voor de maand juni 2020 is duidelijk afgestemd hoe we het onderwijs inrichten met halve klassen op school en tegelijkertijd de andere helft thuis via Microsoft Teams. Dat is uiteraard geen ideale situatie. We kijken wel voortdurend hoe we verbeteringen kunnen aanbrengen in deze manier van onderwijs aanbieden.

 

icoon
digitaal aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Organisaties