logo

Veel contact met u

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij onze school en bij hoe het op school met uw kind gaat. Daarom hebben we veel contact met u. We nodigen u een aantal keren per jaar uit om op school te komen, voor ouderavonden en contactavonden. Soms komt de mentor een keer bij u thuis, om een nog beter beeld te krijgen van uw kind. U kunt ook altijd zelf een afspraak maken met de mentor om over uw kind te praten. Wanneer het nodig is nemen mentor wekelijks of dagelijks contact met op. Wij houden u daarnaast elke maand met een infobulletin op de hoogte van allerlei schoolzaken.

Wilt u meer? Wij vinden het fijn als u meehelpt bij activiteiten op school. U kunt ook zitting nemen in de Medezeggenschapsraad. Dan bepaalt u mee hoe het beleid van onze school eruit ziet.

Of kom in de ouderklankbordgroep. Daarin denkt u mee over ontwikkelingen, geeft u ons tips en samen met andere ouders bedenkt u nieuwe ideeën voor de school. 

icoon
digitaal aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Organisaties
instagram twitter facebook youtube