logo

10 - 14 onderwijs

Wij hebben de volgende groepen:

  • Basisgroep: voor leerlingen uit het basisonderwijsg (afkomstig uit groep 6 of 7)
  • VVO: voorbereidend basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
  • VMBO1: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 1e leerjaar
  • VMBO2: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 2e leerjaar

Wanneer uitstroom naar VMBO3 toch niet lukt, kan uw kind bij ons blijven. Het krijgt dan een onderwijs- arrangement op maat, met als doel; schakeling naar het MBO.

Instroom op eigen niveau
De leerlingen komen direct in Basisgroep, VVO-groep of klas 1 VMBO. Leerlingen in de  Basisgroep of VVO-groep hebben vaak forse leerachterstanden en hebben ook vaak hulp nodig op sociaal-emotioneel vlak.  In deze groep stromen ook de leerlingen in die vanuit groep  6 of 7 komen. Voor leerlingen uit groep 6 of 7 van het primair onderwijs kan het soms wenselijk zijn om groep 7 en/of 8 niet meer op hun huidige basisschool te doen. Dit kan komen door problemen met leren en of sociaal-emotioneel welbevinden.

Uitstroom die past, zodra het kan
Zodra het kan, stroomt uw kind uit naar het VMBO. Gemiddeld zitten leerlingen twee tot drie jaar bij ons ( VVO, VMBO1 en VMBO2). Na twee jaar stromen ze uit naar 2- of 3-VMBO. Soms stroomt een leerling al na een jaar uit, meestal naar 1- of 2-VMBO. Het kan ook voorkomen dat een leerling rechtstreeks naar het MBO geschakeld wordt. Leerlingen die starten in de basisgroep kunnen 4 jaar bij ons op school zitten.

Het komt ook voor dat de leerling doorstroomt naar het voortgezet speciaal- of praktijkonderwijs.

Hieronder staat ons schoolplan.

icoon
digitaal aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Organisaties
instagram twitter facebook youtube