logo

Toelatingseisen

Als uw kind voor de invoering van het passende onderwijs (2014) in aanmerking zou zijn gekomen voor een beschikking LWOO,  dan kunt u uw kind bij ons aanmelden.  Daarmee bedoelen we dat we leerlingen aannemen in de geest van de oude regelgeving.  Op de basisschool is bijvoorbeeld vastgesteld dat er een achterstanden zijn op de gebieden taal en/of rekenen. Daarnaast kan het zijn dat uw kind problemen heeft met concentratie, motivatie, faalangst of omgaan met anderen. Ook kan er sprake zijn van dyslexie, ADHD, PDD-NOS of ASS.

Voor elke leerling wordt een Ontwikkelings Perspectief Plan geschreven. 

Voormalige voorwaarden beschikking
Leerlingen worden aangenomen in de geest van de oude regelgeving LWOO. Deze regels waren als volgt:

Uw kind heeft een intelligentieniveau tussen 75 en 90 en leerachterstanden van minimaal 25% op twee leergebieden: in ieder geval op begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen (de vier leergebieden zijn Rekenen, Begrijpend lezen, Technisch lezen en Spelling).

Bij een intelligentieniveau hoger dan 90 moet er naast de leerachterstanden ook sprake zijn van aantoonbare gedragsproblematiek.

Wij hanteren deze toelatingseisen en voorwaarden om er voor te zorgen dat we die leerlingen kunnen helpen waar wij  ook echt verstand van hebben. 

 

Toelatingsdag
Na de aanmelding doet uw kind mee met een toelatingsmiddag (samen met 7 andere mogelijke nieuwe leerlingen). Ook spreekt uw kind met de orthopedagoog en wordt er door de logopedist een taalscreening uitgevoerd.  Voor deze laatste twee onderdelen komt uw kind nogmaals op school op een andere dag. De uitkomsten daarvan en het basisschooladvies bepalen samen of wij uw kind kunnen toelaten. Hierbij houden wij rekening met twee aspecten: toelaatbaarheid en plaatsbaarheid.  Een leerling kan voldoen aan aan de bovengenoemde criteria en is dus toelaatbaar, maar niet plaatsbaar zijn omdat de klassen letterlijk vol zitten (gemiddeld 14) of pedagogisch vol zitten (problematiek).

Vanuit groep 6 of 7
Als uw kind 10 jaar is en uit groep 6 of 7 komt,  dan kan het misschien ook naar de Simon van Hasseltschool. Informeer bij de basisschool of neem  contact met ons op. We vertellen u graag over de mogelijkheden die de school heeft om leerlingen met leerachterstanden te helpen en te werken aan hun sociaal emotionele ontwikkeling.

Geen toelating
Wij zijn geen school voor kinderen met verstandelijke tekortkomingen of ernstige gedragsproblemen.

Tijdstip van aanmelding

Een leerling is pas aangemeld wanneer deze digitaal is ingeschreven bij openbaar onderwijs Groningen (zie digitaal aanmelden).  In het schooljaar 2023 -2024 kunnen we in totaal 50 leerlingen plaatsen voor de volgende onderwijssoorten: VMBO-basis tot en met VMBO-TL. Deze leeringen worden verdeeld over de basisgroep, VVO en jaar 1. De digitale aanmelding dient voor 15 maart gebeurd te zijn.

 

 

icoon
digitaal aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Organisaties
instagram twitter facebook youtube